نمایش دادن همه 5 نتیجه

گرمایش و کنترل دمای محیط استخر به منظور افزایش یا کاهش راندمان و صرفه جویی انرژی در کل مجموعه استخر بسیار حائز اهمیت است. انتخاب سیستم گرمایش اطراف استخر مناسب به منظور تامین گرمایش محوطه‌ی سالن‌ها و هوای پیرامون استخر به قدری اهمیت دارد که می‌تواند ملاحظات اقتصادی بهره‌بردای یک مجموعه ورزشی را به میزان قابل ملاحظه ای تغییر دهد. از این رو توصیه می‌شود بهترین و مناسب‌ترین سیستم‌ها انتخاب شود. در غیر اینصورت به دلیل عدم انتخاب مناسب و نداشتن الگوی مناسب توزیع بهینه گرمایش هوای استخر، دمای آب نیز تحت تاثیر قرار گرفته و سیستم گرمایش استخر نیز تا حدودی کارآمدی خود را از دست می‌دهد.

روش‌های گرمایش سالن و پیرامون استخر

به منظور گرمایش محیط اطراف و سالن‌های استخر می‌توانید کل مجموعه استخر را به دو محیط اصلی تقسیم بندی کنید تا یک الگوی مناسب توزیع هوای گرم یکنواخت و بهینه در سراسر مجموعه طراحی کنید. با توجه به عوامل افزایش نرخ تبخیر باید سیستم گرمایش اطراف استخر به نحوی انتخاب شود که دلیلی بر افزایش نرخ تبخیر آب نباشد.

لازم به ذکر است محاسبات مربوط به بار گرمایشی استخر و محاسبات بار تهویه مطبوع به یک شکل انجام می‌شود و تنها لازم است اتلاف حرارتی مخصوص استخر به آن اضافه شود. گرمایش فضای اطراف استخر باید با توجه به نوع کاربری استخر و دمای آب تعیین گردد. در حقیقت پایه محاسبات گرمایش سالن‌های استخر دمای آب می‌باشد.

دو شرط مهم برای انتخاب سیستم گرمایش اطراف استخر

  1. تجهیزات گرمایشی انتخاب شده نرخ تبخیر را افزایش ندهند (دمنده نباشند).
  2. در صورت دمیده بودن مستقیما روی کاسه استخر دمیده نشوند.

چنانچه سیستمی دو شرط فوق را داشته باشد، بدون شک مناسب‌ترین سیستم گرمایش فضای استخر می‌باشد. توصیه متخصصین فروشگاه تجهیزات استخر و جکوزی آبیکو این است که برای گرمایش هوای استخر و محیط پیرامون آن از تجهیزاتی که باد تولید می‌کنند، استفاده نکنید. در صورت استفاده از تجهیزاتی که باد تولید می‌کنند، هوا رسان‌ها و تجیهزات مشابه، الگوی ریزش هوا را به گونه‌ای طراحی کنید که کمترین تلاطم را برای کاسه استخر به همراه داشته باشند.

انواع سیستم گرمایش اطراف استخر

  • انواع هیتر گازی
  • هوارسان یا هواسازها
  • گرمایش از کف
  • سیستم‌های تشعشعی تابشی
  • یونیت هیترهای آبگرم