نماد آبیکو
صداقت و شفافیت 100%
تعهد و مسئولیت پذیری 100%
صمیمیت و اعتماد متقابل 100%
سرعت عمل و احترام به زمان 100%

ارزشهای آبیکو

آبیکو بر پایه 4 ارزش انسانی فعالیت می کند:

شما می توانید با شماره های زیر در 24 ساعت شبانه روز با مشاوران ما در آبیکو در ارتباط داشته باشید.

۰۹۹۱۶۶۶۶۴۷۰

۰۹۹۱۶۶۶۶۳۵۰

٠٢١٧٧٨٩٩٦٤١