اسید استخری چیست؟

از اسید استخر و سایر مواد شیمیایی برای اهداف گوناگونی در استخرها استفاده می‌شود. بعضی از انواع اسیدها برای فرآیند اسید شویی و انواع دیگر با اهداف گوناگون از قبیل تنظیم PH، رسوب‌گیری و … مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نکات ایمنی در استفاده از اسید استخر

در هنگام استفاده از این ماده گند زدایی آب استخر باید دقت داشت که با پوست و چشم تماس نداشته باشند.

از لوازمی که برای محافظت چشم و پوست موجود هست استفاده شود

در صورت تماس مواد شیمیایی با پوست و چشم بلافاصله با آب شستشو داده شود.

دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

در صورت استفاده از اسید کلردریک، بخار آن به سیستم تنفسی آسیب می‌زند،  لذا از استنشاق بوی اسید خودداری کنید.

همواره اسید را به آب اضافه کنید و از اضافه کردن آب به اسید جلوگیری کنید.

تنظیم کننده PH استخر

اسید کلریدریک 33% یکی از اسیدهای استخر است که برای کاهش میزان PH و قلیائیت کل آب استخر عرضه شده و خریداری می‌شود. برای استفاده از این محصول باید به روش زیر اقدام کرد:

قبل از هر اقدامی باید PH آب اندازه گیری شود. میزان بهینه قلیائیت کل باید بین 80 تا 120 PPM باشد.

ابتدا اسید را در یک سطل به آب اضافه کنید و آن را رقیق کرده و بعد به استخر اضافه کنید.

محلولی که تهیه شده را به آرامی روی سطح آب استخر اضافه کنید. برای هر دفعه 500 میلی لیتر اسید اضافه شود.

پس از اینکه فرآیند اضافه کردن اسید تمام شد قبل از اندازه گیری مجدد PH اجازه دهید پمپ و فیلتر حداقل 2-3 ساعت روشن بمانند.

پس از اتمام کار توجه کنید اسیدکلردریک با هیچ ماده شیمیایی دیگر، فلزات، کربنات‌ها و مواد بازی غلیظ تماس نداشته باشد.