نمایش دادن همه 6 نتیجه

نازل استخری که با نام واتر کرتین نیز در صنعت معرفی می شود، در کناره های استخر و حوض های بزرگ نصب شده و آب استخر را به شکل زیبایی به گردش در می آورد.علاوه بر این در برخی از استخرها از خاصیت ماساژ دهی آن استفاده می شود.طراحی نازل به گونه ای انجام شده است که لبه های منظم آن مانع از بریدگی در آب شده و آب به صورت یکنواخت و با فشار از آن خارج می شود.

نصب نازل استخری (واتر کرتین)

در هنگام نصب و راه اندازی واتر کرتین باید به انتخاب یک پمپ مناسب دقت داشت.این پمپ باید آب را از مخزن استخر به سمت نازل هدایت و پمپاژ کند.در واقع پمپ انتخابی باید مطابق با تعداد نازل ها کار کند.اگر آب خروجی فشار زیادی داشته باشد حالت پرتابی به خود گرفته و نمای زیبایی ندارد و اگر فشار آب خروجی کمتر از حد استاندارد باشد خروج آن به صورت یکنواخت انجام نشده و دچار شکاف و بریدگی می شود.