در حال نمایش 4 نتیجه

پکیج های ورزش آبی توسط بسیاری از شناگران در استخر ها استفاده می شود.می توان گفت نگرش افراد به کاربرد استخر تغییر کرده است و از آن به عنوان مکانی برای بدن سازی،آب درمانی و توانمند سازی استفاده می شود.این محصولات عبارتند از: ترامپلین و دوچرخه آبی، انواع شناورهای بادی استخر، وسایل و اقلام ورزش در آب، وسائل ورزشی اطراف استخر و تجهیزات مورد نیاز آب درمانی