بخش BSPOOL از کمپانی BSV در حوزه‌ی گندزدایی آب استخر فعالیت دارد.یکی از تولیدات این کمپانی کلرزن نمکی استخر BSPOOL است که طبق استانداردهای اروپا و جهان مراحل طراحی و تولید آن انجام شده است.در سیستم نوین کلرزنی نمکی از یک واکنش الکترولیزی اتفاق می‌افتد که با وقوع آن نمک تجزیه شده و هیپوکلریک اسید به‌عنوان میکروب کش قوی تشکیل می‌شود و میکروارگانیسم‌ها را از بین می‌برد.به دلیل اینکه در این چرخه نمک احیا می‌شود نیازی به اضافه کردن نمک نیست مگر این که بخشی از آب تخلیه شود و باعث افت غلظت نمک بشود.

مزیت های استفاده از کلرزن نمکی استخر BSPOOL

حذف کلرامین موجود در آب استخر
حذف جبلک در آب استخر
صرفه جویی در مصرف آب
ایجاد حس آرامش و کاهش استرس
قابلیت گندزدایی آب با استفاده از نمک منیزیم دار
عدم نیاز به افزودن هرگونه ماده ی شیمیایی به آب
کاهش میزان محتوای کلر آب و ایجاد شرایط مناسب برای پوست و مو
اندازه گیری و کنترل میزان PH و کلر به صورت تمام اتوماتیک انجام می‌شود.