در حال نمایش 2 نتیجه

مشعل از دستگاه های مهم در تاسیسات گرمایشی است و به عنوان قلب این سیستم محسوب می شود که برای تامین گرمایش مورد نیاز بویلر یا دیگ و هیترها در مصارف خانگی و صنعتی استفاده می شود.سوختی که این دستگاه برای تولید انرژی استفاده می کند می تواند گازوئیل،گاز و یا دیگر سوخت های موجود باشد.گرمای تولید شده در این وسیله به روش جابه جایی یا تشعشع به محیط اطراف منتقل می شود.

نحوه‌ی عملکرد مشعل

در این وسیله ی گرمایشی با ترکیب هوا ، سوخت و جرقه احتراق اتفاق می افتد و سوخت مصرفی به انرژی گرمایی تبدیل می شود که در مصارف مختلف از آن بهره می برند.به عنوان مثال در سیستم های گرمایشی از مشعل هایی با ظرفیت های مختلف برای احتراق بویلر استفاده می شود.