سیستم های ترکیبی UV و ازن یکی از روشهای گندزدایی و ضد عفونی کننده آب استخر است که امروزه به یکی از روشهای مقرون به صرفهی مورد استفاده در استخرها تبدیل شده است.مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا (CDC) تمایل خود به استفاده از این روش را افزایش داده است، از این رو از این فناوریها به عنوان ضدعفونی کننده ثانویه بعد از کلر برای مبارزه با آلودگی و شیوع بیماری در تسهیلات آبی استفاده میشود.

درسالهای اخیر پیشرفت زیادی در تولید و ساخت این سیستم ایجاد شده است که کاهش حجم دستگاه، افزایش بازدهی و ظرفیت ضدعفونی کنندگی، تزریق خودکار مواد شیمیایی از نمونهی این پیشرفتها است. طبق گزارشات بدست آمده بعضی از استخرهای کوچک خانگی استفاده از کلر را به طور کل حذف و تنها از سیستم ازن برای ضدعفونی کردن استفاده میکنند. اما توصیه دقیق و علمی این است که این دو همزمان با هم استفاده شود. به عنوان مثال باید از مواد شیمیایی که از رشد جلبکها پیشگیری میکنند در استخرها استفاده شود. اما نکته‌ی مثبت در استفاده از ازن و UV کاهش مصرف کلر است و کافیست این میزان در حد 0.2 تا 0.5 ppm در آب استخر نگه داشته شود.

مزایای سیستم‌های ترکیبی UV و ازن

  • اثر بخشی سینرژیک گندزدایی در مقابل طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها
  • کاهش مصرف کلر
  • کاهش مصرف سایر مواد شیمیایی
  • عدم ورود هیچ گونه ماده شیمیایی در آب و سازگاری با محیط زیست
  • نابودی کلرآمین ها و درنتیجه حذف بوی نامطبوع
  • صرفه‌جویی در مصرف آب
  • کاربردی و مقرون به صرفه
  • تشکیل رادیکال‌های هیدروکسیل و افزایش راندمان اکسیداسیون و گندزدایی

نحوه‌ی عملکرد سیستم

مولکول اکسیژن به صورت دو اتمی در حالت عادی وجود دارد و جدا کردن پیوند بین این دو اتم نیاز به انرژی دارد. این کار را میتوان با ایجاد قوس الکتریکی و یا تابش نور اشعه ماوراء بنفش به هوا در داخل یک محفظه عملی کنند. بعد از اینکه جدایی اتمها انجام میشود برخی از تک اتمها با مولکولهای دو اتمی اکسژن ترکیب شده و گاز ازن با فرمول O3 را تشکیل میدهند.این اتم اضافه شده ناپایدار است و به محض ورود به آب موجب اکسیداسیون ناخالصیهای موجود در آن میشود. به دلیل وجود این ناپایداری و اکسیداسیون پیشنهاد میشود در کنار ازن از یک مادهی دیگر مانند کلر استفاده شود.

دستگاه اشعه ماوراءبنفش با تابش نور در محدوده طول موج مشحص باعث از بین رفتن بسیاری از میکروارگانیسمها میشود. آب با عبور از محفظه دستگاه در معرض نور UV قرار گرفته و پس از انجام فرآیند ضدعفونی شدن از آن خارج میشود.از سیستم های ترکیبی UV و ازن علاوه بر استخرها و جکوزیها میتوان برای ضدعفونی کردن و گندزدایی حوضچه‌های پرورش ماهی های خوراکی و زینتی هم استفاده کرد.