یکی از کارهای مهم که در هر استخری انجام می شود تمیز نگه داشتن آن است و باید همواره دقت داشت که تعادل مواد شیمیایی در آب استخر حفظ شود.یکی از راه های موثر در تمیز نگه داشتن و ضدعفونی کردن استخرها استفاده از سیستم های ضد عفونی UV می باشد که برخی معتقدند نسبت به استفاده از کلر از مزایای زیادی برخودار است و هم چنین مواد شیمیایی هم وارد آب نمی شود.

نحوه ی عملکرد سیستم های ضد عفونی UV

در هنگام استفاده از سیستم های uv هیچ گونه ماده ی شیمیایی مانند کلر وارد آب نمی شود و به شناگران آسبی وارد نمی شود.این سیستم همانند یک میکروب کش عمل می‌کند و با هدف قرار دادن میکروارگانیسم ها DNA آن ها را تغییر می دهد و از تکثیرشان جلوگیری به عمل می آورد.

مزایای سیستم های UV

  •  ازبین رفتن تمام میکروارگانیسم ها و انگل ها
  •  عدم تغییر خواص شیمیایی و فیزیکی آب
  •  سرویس و نگهداری آسان
  •  نیاز کمتر به مواد شیمیایی
  •  نصب در مسیر لوله آب