برآورد تجهیزات مورد نیاز استخر

استخر 30 هزار لیتر روباز

 • فیلتر با قطر 400(یا 350)
 • پمپ 1 اسب (یا 0.75)
 • مبدل با توان 60 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 36.000 کیلو کالری

استخر 30 هزار لیتر روبسته

 • فیلتر با قطر 400(یا 350)
 • پمپ 1 اسب (یا 0.75)
 • مبدل با توان 60 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 40.000 کیلو کالری

استخر 40-30 هزار لیتر روباز

 • فیلتر با قطر 450 تا 500
 • پمپ 1.5 اسب
 • مبدل با توان 60 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 60.000 کیلو کالری

استخر 40-30 هزار لیتر روبسته

 • فیلتر با قطر 400 تا 420
 • پمپ 1 اسب
 • مبدل با توان 60 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 50.000 کیلو کالری

استخر 50-40 هزار لیتر روباز

 • فیلتر با قطر 600
 • پمپ 2 اسب
 • مبدل با توان 80 کیلووات (یا 120 کیلووات اطمینان کامل)
 • ظرفیت گرمایش 75.000 کیلو کالری

استخر 50-40 هزار لیتر روبسته

 • فیلتر با قطر 500
 • پمپ 1.5 اسب
 • مبدل با توان 80 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 65.000 کیلو کالری

استخر 65-50 هزار لیتر روباز

 • فیلتر 650
 • پمپ 2 اسب
 • مبدل با توان 120 کیلووات(یا 160 کیلووات اطمینان کامل)
 • ظرفیت گرمایش 95.000 کیلو کالری

استخر 65-50 هزار لیتر روبسته

 • فیلتر با قطر 550
 • پمپ 1.5 اسب
 • مبدل با توان 120 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 80.000 کیلو کالری

استخر 80-65 هزار لیتر روباز

 • فیلتر با قطر 800
 • پمپ 3 اسب
 • مبدل با توان 160 کیلووات (یا 200 یکلووات اطمینان کامل)
 • ظرفیت گرمایش 110.000 کیلو کالری

استخر 80-65 هزار لیتر روبسته

 • فیلتر با قطر 700
 • پمپ 2 اسب (یا 3 اسب)
 • توان 160 کیلووات
 • ظرفیت گرمایش 100.000 کیلو کالری
پودر کلر
پودر کلر
قرص کلر استخر
قرص کلر
زاج سفید استخر (سولفات آلومینیوم)
زاج استخری
شفاف کننده استخر اسید خشک گاردکس GUARDEX
شفاف کننده استخر اسید خشک گاردکس
کات کبود استخری
کات کبود استخر
ضد جلبک استخر پول پلکس Poolplex
ضد جلبک استخر پول پلکس
محلول شفاف کننده استخر پولپلکس POOLPLEX
محلول شفاف کننده استخر پولپلکس
محلول کاهش دهنده آهن آب استخر پولپلکس PoolPlex
محلول کاهش دهنده آهن آب استخر پولپلکس

ویدئو آموزشی نحوه کار با ماشین حساب استخر